Alanlar

GENEL ALANLAR

 • Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar
 • Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler
 • Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler

SPESİFİK ALANLAR

 • Sağlık Politikaları Kapasite İnşası
 • Herkes İçin Sağlık Vizyonu ve Global Sağlık Diplomasisi
 • Çok Boyutlu Sağlık Turizmi, Proaktif Alanlar
 • Biyoekonomi ve Ulusal Biyoekonomi Stratejisi
 • Sosyal Güvenlik Vizyonu
 • Sosyal Güvenlik ve Sivil Toplum Kurumsal Kapasite
 • Sağlık Politikaları, İnsan Kaynağı ve Kapasite İnşası
 • Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Tarihi Referans Kurumlar ve Yeni Yorumlar
 • Sağlık ve Sosyal Güvenliğin Finansmanı Riskler ve Fırsatlar
 • Sosyal Güvenlik Reformu: Proaktif Öneriler